Przygotowanie do druku

Ogólne:

 • Praca powinna być dostarczona w formacie PDF. Dopuszcza się również użycie plików TIFF z kompresją LZW. Niedopuszczalne jest użycie plików z programów typu Word, PowerPoint etc.
 • Należy upewnić się, że wszystkie czcionki wykorzystane w projekcie są zamienione na krzywe.
 • Nie należy używać opcji ‘Overprint’ (Nadruk wypełnienia).
 • Pojedyncze pliki nie powinny zawierać kilku grafik w postaci oddzielnych projektów flag, bannerów, etc. Każda flaga, banner, etc. musi być oddzielnym plikiem.
 • Pliki prosimy przesyłać bez ukrytych warstw.
 • Pliki PDF do wydruków o boku powyżej 5m powinny zostać proporcjonalnie pomniejszone aby żaden z boków nie przekraczał długości 5m (np. wydruk 12m x 3m = plik 4m x 1m – pomniejszony 3 razy lub 1,2m x 0,3m – pomniejszony 10x).

Kolorystyka:

 • Pliki powinny być w trybie koloru CMYK (w przypadku stosowania innych trybów kolorów typu RGB, Lab, Index kolorystyka wydruków może znacznie odbiegać od oczekiwań klienta).
 • Pliki bez osadzonych profili kolorystycznych.
 • Czarne płaszczyzny (tzw. aple) powinny być podbite pozostałymi kolorami - podbicie powinno wynosić co najmniej 20% na jedną składową np. C:20% M:20% Y:20% B:100%.
 • Należy pamiętać, iż nieskalibrowany monitor, a także zwykła drukarka nie przedstawia kolorów w sposób wiarygodny.

Folie i płyty:

 • Minimalna rozdzielczość bitmap w pracy to 300 dpi, w miarę możliwości zaleca się używanie grafik wektorowych.
 • Spady powinny mieć 3mm.
 • Odległość tekstów i grafik od linii cięcia to co najmniej 3mm.
 • Minimalny rozmiar wycinanych ploterowo elementów grafiki to 1mm
 • W przypadku cięcia produktu do kształtu innego niż prostokąt należy dostarczyć wektorowy szablon cięcia.

Tekstylia i PCV:

 • Minimalna rozdzielczość bitmap w pracy to 150 dpi dla wydruków do ok. 10m2, 100 dpi dla 10-30m2, ok. 50 dpi dla wydruków ponad 30m2, w miarę możliwości zaleca się używanie grafik wektorowych.
 • Spady powinny mieć 2cm.
 • Minimalna odległość tekstów i grafik od linii cięcia to co najmniej „rozmiar wykończenia + 1cm” (np. tunel 5cm = odległość grafik od krawędzi min. 6cm). Zalecana większa odległość ze względu na elastyczność materiału.